Zakup jachtu

Większość naszych klientów podchodzi bardzo emocjonalnie do kupna jachtu, ponieważ z reguły ma on być spełnieniem ich długoletnich marzeń. Wykorzystując dogłębną znajomość rynku, zapewniamy kompleksowe wsparcie klienta podczas całego procesu zakupu jachtu, typowo dzieląc naszą współpracę na kilka etapów.

Pierwszy obejmuje spotkanie i doprecyzowanie potrzeb klienta, dzięki czemu znajdujemy kilka jednostek spełniających jego wymagania. Następnie zawężamy poszukiwania aż do etapu wsparcia procesu zakupu. Po znalezieniu konkretnej jednostki, jesteśmy w stanie zapewnić testy morskie oraz przegląd techniczny łodzi. W procesie zakupu umożliwiamy klientowi wynegocjowanie najlepszych warunków, określenie potrzebnego mu wyposażenie jednostki, wybranie odpowiednich form finansowania, czy zorientowanie się w koniecznych formalnościach. Ostatnim etapem jest zapewnienie wsparcia po podpisaniu kontraktu. Oferujemy naszą pomoc w zakresie charter marketingu, wsparcia technicznego czy spersonalizowanej usługi Yacht Management, w ramach której pomagamy w nadzorowaniu finansów łódki, w znalezieniu załogi, utrzymaniu jednostki, czy też w nadzorze inwestorskim nad budową jednostki.